Preview Mode Links will not work in preview mode

De Professionele Dialoog

Apr 21, 2021

Met dit boek heb ik een volwassen idee van leiderschap willen beschrijven. Daar bedoel ik het volgende mee. Leiderschap gaat niet over de dingen regelen, anderen overhalen en zo persoonlijke successen behalen. Het gaat niet over wie je bent en wat je doet.

Zoals ik in de inleiding schreef: het gaat over waar je bent...


Apr 20, 2021

Op allerlei momenten kun je als leidinggevende de aanvechting voelen om iemand te veranderen. Dat kan om kleine gedragsveranderingen gaan, of om heel grote veranderingen zoals het doorvoeren van een cultuurverandering. Over organisatieverandering zijn bibliotheken vol geschreven. Maar blijkbaar is het geheim van de...


Apr 19, 2021

Leiding geven aan anderen, aan andere mensen, is geen voorspelbaar, lineair-mechanisch proces. Mensen zijn complexe wezens, waardoor menselijke interacties onvoorspelbaar zijn. Mensen zijn daarnaast creatief: ze zijn in staat telkens iets nieuws te bedenken, iets dat er daarvoor nog niet was. Creativiteit is...


Apr 16, 2021

Zoals ik in hoofdstuk 3 al aanstipte, zijn wij mensen paradoxale wezens. We kunnen tegelijkertijd verschillende opvattingen hanteren. Zo ben ik als vader een stuk minder geduldig dan in mijn werk als adviseur–iets wat ik tot mijn schande moet toegeven.

En we kennen misschien allemaal wel de ervaring dat je, als...


Apr 15, 2021

Er is een gedicht van Willem Hussem:

waarom die haast
weet jij wanneer je werk af is

Je kunt het gedicht niet alleen lezen als een aanmaning om je niet gek te laten maken en het eens wat rustiger aan te doen. Het wijst ook op een gegeven dat erg voor de hand ligt, maar waar we ons maar weinig rekenschap van geven:...